O nama

O nama

Privatna Specijalistička psihijatrijska ordinacija Milićević je otvorena 2020.g, uz Odobrenje i registraciju pri Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, također posjeduje Preporuku za privatnu praksu i suglasnost Liječničke komore HNŽ.

Nositelj specijalističke ordinacije i djelatnosti je mr. sc. Ruža Milićević, dr. med. sa svim pripadajućim pravima liječnika specijaliste psihijatrije.

Kontaktiraj nas
specijalist psihijatrije

mr sc. Ruža Milićević, dr.med

Rođena 1975 . u Karlsruhe, Njemačka. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila 2001. da bi potom nastavila sa medicinskim stažom i radom u općoj praksi u Mostaru do 2005. kada pristupa specijalizaciji iz psihijatrije. Dio specijalizantskog staža prolazi na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, a dio staža u Zagrebu na Klinici za psihološku medicinu, KBC Zagreb, "Rebro" i u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, gdje je i položila specijalistički ispit u kolovozu 2010.g. i od tada radi kao specijalist psihijatrije.Uz klinički rad s pacijentima bavi se i znanstvenim radom iz područja psihijatrije, smjer liason psihijatrija te je 2013.g magistrirala na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta , Sveučilišta u Mostaru na temu psihosomatike, povezanost i uzajamni utjecaj somatskih oboljenja i strukture ličnosti te psiholoških odrednica.Tijekom prakse iskustvo je stekla u radu sa pacijentima različitih psihičkih poteškoća, akutnih i kroničnih stanja.
Nositelj specijalističke ordinacije i djelatnosti je mr. sc. Ruža Milićević, dr. med. sa svim pripadajućim pravima liječnika specijaliste psihijatrije.
specijalist psihijatrije

mr sc. Ruža Milićević, dr.med

Rođena 1975 . u Karlsruhe, Njemačka. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila 2001. da bi potom nastavila sa medicinskim stažom i radom u općoj praksi u Mostaru do 2005. kada pristupa specijalizaciji iz psihijatrije. Dio specijalizantskog staža prolazi na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, a dio staža u Zagrebu na Klinici za psihološku medicinu, KBC Zagreb, "Rebro" i u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, gdje je i položila specijalistički ispit u kolovozu 2010.g. i od tada radi kao specijalist psihijatrije.Uz klinički rad s pacijentima bavi se i znanstvenim radom iz područja psihijatrije, smjer liason psihijatrija te je 2013.g magistrirala na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta , Sveučilišta u Mostaru na temu psihosomatike, povezanost i uzajamni utjecaj somatskih oboljenja i strukture ličnosti te psiholoških odrednica.Tijekom prakse iskustvo je stekla u radu sa pacijentima različitih psihičkih poteškoća, akutnih i kroničnih stanja.
Nositelj specijalističke ordinacije i djelatnosti je mr. sc. Ruža Milićević, dr. med. sa svim pripadajućim pravima liječnika specijaliste psihijatrije.
dipl. psiholog

Josipa Mandarić

Rođena 1985. i odrasla u Mostaru gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Studij psihologije upisuje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2004. Tijekom studija najviše se pronalazi u kliničkoj psihologiji i psihodijagnostici. Posebno je zainteresirana za anksiozne poremećaje. Završava studij 2010. s diplomskim radom na temu etiologije i tretmana anksioznosti.Trenutno je terapeut pod supervizijom u edukaciji, što joj je donijelo opsežnije znanje za tretman različitih psihičkih poteškoća Do sada ima više od 8 godine iskustva u kliničkom radu s pacijentima čime je dobila priliku baviti se upravo onim što ju je i motiviralo da upiše studij psihologije.
Nositelj specijalističke ordinacije i djelatnosti je mr. sc. Ruža Milićević, dr. med. sa svim pripadajućim pravima liječnika specijaliste psihijatrije.
dipl. psiholog

Josipa Mandarić

Rođena 1985. i odrasla u Mostaru gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Studij psihologije upisuje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2004. Tijekom studija najviše se pronalazi u kliničkoj psihologiji i psihodijagnostici. Posebno je zainteresirana za anksiozne poremećaje. Završava studij 2010. s diplomskim radom na temu etiologije i tretmana anksioznosti.Trenutno je terapeut pod supervizijom u edukaciji, što joj je donijelo opsežnije znanje za tretman različitih psihičkih poteškoća Do sada ima više od 8 godine iskustva u kliničkom radu s pacijentima čime je dobila priliku baviti se upravo onim što ju je i motiviralo da upiše studij psihologije.
Nositelj specijalističke ordinacije i djelatnosti je mr. sc. Ruža Milićević, dr. med. sa svim pripadajućim pravima liječnika specijaliste psihijatrije.
specijalist psihijatrije

Bojan Bender dr. med

Rođen 1983. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru 2010. Nakon provedenog specijalizantskog staža na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, specijalistički ispit je položio 2018. i od tada radi kao specijalist psihijatrije. Za dodatnu psihoterapijsku edukaciju bira Bihevioralno-kognitivnu terapiju, BKT, u sklopu HUBIKOT, Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije. Trenutno je edukant na drugom stupnju edukacije u Splitu.

specijalist psihijatrije i subspecijalist psihoterapije

Sanjin Lovrić, dr. med.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu 2011. godine.Specijalistički ispit iz psihijatrije polaže 2017. godine u Klinici za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.
Tijekom specijalizacije upisuje Poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2014. godine. Tema doktorske disertacije
je „Povezanost rane psihotraumatizacije i disocijacije s psihičkim poremećajima u odrasloj dobi“.

Započinje edukaciju iz psihoterapijskog pravca grupna analiza pri Institutu za Grupnu analizu Zagreb
2011. godine. Završnim radom na temu „Snovi kao doprinos komunikaciji u grupi“ uspješnu završava
edukaciju te stječe zvanje grupnog analitičara 2018. godine. Ispunjavajući uvjete Federalnog
ministarstva zdravstva FBiH, u ožujku 2022. godine postaje subspecijalist psihoterapije. U lipnju iste
godine odlukom Federalnog ministarstva zdravstva FBiH započinje subspecijalizaciju iz Socijalne
psihijatrije - mentalno zdravlje u zajednici.
U svakodnevnoj praksi se aktivno bavi grupnom i individualnom analitičkom psihoterapijom, a kroz
ambulantni rad i sa svim akutnim i kroničnim psihijatrijskim oboljenjima.
specijalist psihijatrije

Bojan Bender dr. med

Rođen 1983. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru 2010. Nakon provedenog specijalizantskog staža na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, specijalistički ispit je položio 2018. i od tada radi kao specijalist psihijatrije. Za dodatnu psihoterapijsku edukaciju bira Bihevioralno-kognitivnu terapiju, BKT, u sklopu HUBIKOT, Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije. Trenutno je edukant na drugom stupnju edukacije u Splitu.

specijalist psihijatrije i subspecijalist psihoterapije

Sanjin Lovrić, dr. med.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu 2011. godine.Specijalistički ispit iz psihijatrije polaže 2017. godine u Klinici za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.
Tijekom specijalizacije upisuje Poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2014. godine. Tema doktorske disertacije
je „Povezanost rane psihotraumatizacije i disocijacije s psihičkim poremećajima u odrasloj dobi“.

Započinje edukaciju iz psihoterapijskog pravca grupna analiza pri Institutu za Grupnu analizu Zagreb
2011. godine. Završnim radom na temu „Snovi kao doprinos komunikaciji u grupi“ uspješnu završava
edukaciju te stječe zvanje grupnog analitičara 2018. godine. Ispunjavajući uvjete Federalnog
ministarstva zdravstva FBiH, u ožujku 2022. godine postaje subspecijalist psihoterapije. U lipnju iste
godine odlukom Federalnog ministarstva zdravstva FBiH započinje subspecijalizaciju iz Socijalne
psihijatrije - mentalno zdravlje u zajednici.
U svakodnevnoj praksi se aktivno bavi grupnom i individualnom analitičkom psihoterapijom, a kroz
ambulantni rad i sa svim akutnim i kroničnim psihijatrijskim oboljenjima.
specijalist psihijatrije

Edina Zagić dr. med,

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2013.g. te 2015.godine započinje sa specijalizantskim stažom iz psihijatrije na Klinici za psihijatriju UKCS. Dio staža obavlja uPsihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo i Zavodu za bolesti ovisnosti ZE-DO kantona.

Specijalistički ispit polaže u siječnju 2021. godine u Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo i od tada radi kao specijalista psihijatrije u KB „dr Safet Mujić“ Mostar.
Tijekom specijalizacije 2019. godine upisuje magistarski studij „ Upravljanje kvalitetom u zdravstvu“ na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Zagrebu. Završila Uvodnik iz Grupne analize u
sklopu programa IGA Zagreb, 2016. godine. U svakodnevom radu na Odjelu psihijatrije stekla je iskustvo u radu s pacijentima s akutnim i kroničnim psihičkim stanjima. Područje interesa u daljnjoj edukaciji nalazi u Gestalt terapiji.
MAG. SESTRINSTVA

Ivona Karačić

Rođena 1979. godine, završila Zdravstveni studij pri Sveučilištu u Mostaru 2010. godine, te stekla stupanj magistra sestrinstva 2014. godine. Radi kao medicinska sestra sa dugogodišnjim iskustvom rada na klinici i u ambulanti, sa razumijevanjem u pristupu pacijentima s psihičkim poteškoćama i potrebama. Ima veliko iskustvo u organizaciji posla i rada sa pacijentima.

magistra informatike/informatologije

Ana Barać

Završila je preddiplomski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru , smjer informacijske znanosti 2014.g. i diplomski studij informatologije 2019.
Svojom pozitivnom energijom i ljubaznošću je na usluzi pacijentima vezano za sve informacije o uslugama, pregledima, rezervacijama termina te za sva pitanja koja olakšavaju pristup pacijentu.

Povjerili smo joj poslove vođenja i arhiviranja poslovne dokumentacije i organizaciju rada ordinacije.

Ivona Lovrić, dr. med.

specijalist dermatovenerologije
Rođena 1992. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2016. godine. Nakon provedenog specijalizantskog staža u Klinici za kožne i spolne bolesti SKB Mostar, specijalistički ispit je položila u ožujku 2023. godine i od tada radi kao specijalist dermatovenerologije.

Dio specijalizantskog staža provodi u Zagrebu u Klinici za
dermatovenerologiju, KBC Zagreb, „Rebro“. Član je Europske akademije za dermatologiju i venerologiju (EADV). Tečaj iz dermatoskopije završila je u Thessalonikiju (Grčka) 2022. godine. Znanje i iskustvo kontinuirano obogaćuje sudjelovanjem na lokalnim i europskim kongresima i simpozijima. Posebno je zainteresirana za područje dermatološke onkologije i medicinske kozmetologije.

Edina Zagić dr. med

specijalist psihijatrije
Rođena 1983.godine u Sarajevu. Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2013.g. te 2015.godine započinje sa specijalizantskim stažom iz psihijatrije na Klinici za psihijatriju UKCS. Dio staža obavlja u Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo i Zavodu za bolesti ovisnosti ZE-DO kantona.

Specijalistički ispit polaže u siječnju 2021. godine u Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo i od tada radi kao specijalista psihijatrije u KB „dr Safet Mujić“ Mostar. Tijekom specijalizacije 2019. godine upisuje magistarski studij „ Upravljanje kvalitetom u zdravstvu“ na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Zagrebu. Završila Uvodnik iz Grupne analize u sklopu programa IGA Zagreb, 2016. godine. U svakodnevom radu na Odjelu psihijatrije stekla je iskustvo u radu s pacijentima s akutnim i kroničnim psihičkim stanjima. Područje interesa u daljnjoj edukaciji nalazi u Gestalt terapiji.

Psihijatrijska, psihološka
ili psihoterapeutska?
Sve naše usluge uključuju
razgovor s liječnikom.

Pozovite

Kako bi vam pomogli pri odabiru prave terapije za vas.
+ 387 63 355 652
Kneza Višeslava 8b
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 63 355 652
Radno vrijeme
Uto / Sri / Pet
08:00 - 14:00

Pon / Čet
14:00 - 20:00
Sva prava pridržana (C) Specijalistička psihijatrijska ordinacija dr. Ruža Milićević 2021.