Naš tim

mr sc. Ruža Milićević, dr.med

specijalist psihijatrije
Rođena 1975 . u Karlsruhe, Njemačka. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila 2001. da bi potom nastavila sa medicinskim stažom i radom u općoj praksi u Mostaru do 2005. kada pristupa specijalizaciji iz psihijatrije. Dio specijalizantskog staža prolazi na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, a dio staža u Zagrebu na Klinici za psihološku medicinu, KBC Zagreb, "Rebro" i u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, gdje je i položila specijalistički ispit u kolovozu 2010.g. i od tada radi kao specijalist psihijatrije.

Uz klinički rad s pacijentima bavi se i znanstvenim radom iz područja psihijatrije, smjer liason psihijatrija te je 2013.g magistrirala na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta , Sveučilišta u Mostaru na temu psihosomatike, povezanost i uzajamni utjecaj somatskih oboljenja i strukture ličnosti te psiholoških odrednica.

Tijekom prakse iskustvo je stekla u radu sa pacijentima različitih psihičkih poteškoća, akutnih i kroničnih stanja.

Iskustvo i znanje kontinuirano obogaćuje edukacijama iz područja kliničke psihijatrije i psihoterapije. Trenutno je na završnoj godini edukacije iz Grupne analize pod supervizijom Instituta za Grupnu Analizu, IGA Zagreb, čiji je ujedno i član proteklih 5 godina.

Josipa Mandarić

dipl. psiholog
Rođena 1985. i odrasla u Mostaru gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Studij psihologije upisuje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2004. Tijekom studija najviše se pronalazi u kliničkoj psihologiji i psihodijagnostici. Posebno je zainteresirana za anksiozne poremećaje. Završava studij 2010. s diplomskim radom na temu etiologije i tretmana anksioznosti.

Trenutno je terapeut pod supervizijom u edukaciji, što joj je donijelo opsežnije znanje za tretman različitih psihičkih poteškoća Do sada ima više od 8 godine iskustva u kliničkom radu s pacijentima čime je dobila priliku baviti se upravo onim što ju je i motiviralo da upiše studij psihologije.

Bojan Bender dr. med

specijalist psihijatrije
Rođen 1983. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru 2010. Nakon provedenog specijalizantskog staža na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, specijalistički ispit je položio 2018. i od tada radi kao specijalist psihijatrije. Za dodatnu psihoterapijsku edukaciju bira Bihevioralno-kognitivnu terapiju, BKT, u sklopu HUBIKOT, Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije. Trenutno je edukant na drugom stupnju edukacije u Splitu.

Ivona Karačić

MAG. SESTRINSTVA
Rođena 1979. godine, završila Zdravstveni studij pri Sveučilištu u Mostaru 2010. godine, te stekla stupanj magistra sestrinstva 2014. godine. Radi kao medicinska sestra sa dugogodišnjim iskustvom rada na klinici i u ambulanti, sa razumijevanjem u pristupu pacijentima s psihičkim poteškoćama i potrebama. Ima veliko iskustvo u organizaciji posla i rada sa pacijentima.

Sanjin Lovrić, dr. med.

specijalist psihijatrije i subspecijalist psihoterapije
Rođen 1986. godine u Mostaru.   Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2011. godine.  Specijalizaciju  iz psihijatrije završava 2017.g. Usporedno s specijalizacijom   upisuje Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo  2014. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na temu Povezanost rane psihotraumatizacije i disocijacije s psihičkim poremećajima u odrasloj dobi.

U periodu od 2011.g.   prolazi edukaciju iz psihoterapije,  Grupna analiza,   u sklopu programa Instituta za Grupnu analizu Zagreb.  Uspješno i završava isti program 2018.g.  uz  rad na temu "Snovi kao doprinos komunikaciji u grupi"   te stječe zvanje grupnog analitičara. Zadovoljenjem uvjeta Federalnog ministarstva zdravstva FBiH, u ožujku 2022. godine postaje subspecijalist psihoterapije.

U svakodnevnoj praksi se  aktivno bavi Grupnim i Individualnim analitičkim radom  i psihoterapijom, a kroz ambulantni radi sa svim akutnim i kroničnim psihijatrijskim oboljenjima.

Psihijatrijska, psihološka
ili psihoterapeutska?

Sve naše usluge uključuju razgovor s liječnikom.

Pozovite

Kako bi vam pomogli pri odabiru prave terapije za vas.
+ 387 63 355 652

Kontaktirajte nas

I dogovorite svoj termin za konzultacije.
Kneza Višeslava 8b
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 63 355 652
Radno vrijeme
Uto / Sri / Pet
08:00 - 14:00

Pon / Čet
14:00 - 20:00
Sva prava pridržana (C) Specijalistička psihijatrijska ordinacija dr. Ruža Milićević 2021.